รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โทร. 034-552775 , 089-8368820 แฟกซ์.034-552776   

เกร็ดความรู้เรื่องปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยพืชสดหรือปุ๋ยที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรม นำมาผ่านกระบวนการหมักด้วย จุลินทรีย์เป็นระยะเวลานานจนย่อยสลายเน่าเปื่อยกลาย เป็นวัสดุสีดำที่เรียกว่า ฮิวมัส แล้วนำมาปรุงแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุธรรมชาติที่เกิด จากการทับถมและเสื่อมสลายเป็นเวลานาน ซึ่งแร่ธาตุธรรมชาติเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมของธาตุอาหารพืชที่มีทั้งธาตุ อาหารหลัก และอาหารเสริม ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ปุ๋ยเคมีไม่มี

ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

1. ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินโดยจะเป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อย ออกมาให้แก่ต้นพืช
อย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ
2. ให้ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ที่มีประโยชน์ต่อพืชทำให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น โดยทำให้ดินอุ้มน้ำ
หรือดูดความชื้นไว้ให้พืชได้มากที่สุด
3. ทำให้ดินมีการระบายน้ำและอากาศถ่ายเทได้ดี
4. ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดินทำให้การงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ำ ลงไปในดินสะดวก
และช่วยลดการไหล ของน้ำเวลาฝนตก
5. เพิ่มจุลินทรีย์ในดินที่ช่วยควบคุมปริมาณเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืช
6. ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีทำให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น และช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี

KAT ส่งเสริมเกษตร อินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

อ่าน 2022 ครั้ง   โพสเมื่อ : 21/06/2010 07:27
  © copyright@2010 siamgreenkan.com. All rights reserved.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินทรย์ กรีน เคมีร่า 222 หมู่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำแภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 034-552775 , 089-8368820 แฟกซ์.034-552776