รับสมัครตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โทร. 034-552775 , 089-8368820 แฟกซ์.034-552776   

ความ รู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 1

ดิฉันทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้และขายเอง ไม่มีความรู้มาก่อน แต่ก็พยายามหา และทดลองใช้ ตั้งใจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีๆให้กับเกษตรกรค่ะ อยากคืนสิ่งดีๆแก่ธรรมชาติด้วย นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่หาจาก websiteต่างๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้าง ได้รวบรวมเพิ่มเติมที่่ www.thanachokecharas.com ไปอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ แล้วจะมีภาคต่อๆไปให้ค่ะ

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) คือ ปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อพืชก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางชีวภาพเสียก่อน มีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้

ปุ๋ยอินทรีย์ดีอย่างไร

ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ มีดังนี้
1. ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความโปร่งความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ำ และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
2. อยู่ในดินได้นานและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี
3. เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพมีธาตุอาหารรอง / เสริม อยู่เกือบครบถ้วนตามความต้องการของพืช
4. ส่งเสริมให้จุลชีพในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ถ้าใส่สารอินทรีย์มากเกินไป เมื่อเกิดการชะล้างจะทำให้เกิดการสะสมของไนเตรทในน้ำใต้ดินซึ่งเป็นอันตราย แก่ผู้บริโภคได้อ่าน 2777 ครั้ง   โพสเมื่อ : 21/06/2010 07:30
  © copyright@2010 siamgreenkan.com. All rights reserved.
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอินทรย์ กรีน เคมีร่า 222 หมู่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำแภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทร. 034-552775 , 089-8368820 แฟกซ์.034-552776